Úvod > Aktuality > Zoznam predložených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na Okresný úrad v Rožňave v rámci výzvy 01/OÚ RV/2020
P. č. Názov žiadateľa Názov projektuDátum
predloženia
žiadosti
Identifikačné číslo
1. Regionálne združenie miest a obcí Horného GemeraProjektová dokumentácia pre cyklotrasu Betliar – Rožňava – Brzotín – Krásnohorská Dlhá Lúka – Krásnohorské Podhradie24.7.2020 OU-RV-OO-
2020/006766
2. Obec Silica Tajomstvá Silickej planiny 24.7.2020 OU-RV-OO-
2020/006757
3. SLOV-KOL, s. r. o. Andrássyho kaštieľ Drnava 24.7.2020 OU-RV-OO-
2020/006769
4. fokusinterier s. r. o. Prírodný turizmus – zriadenie nových ubytovacích kapacít 24.7.2020 2020/006755 OU-RV-OO-
5. ČľupkoRekonštrukcia a rozšírenie kapacít detského centra s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zatraktívnenia regiónu27.7.2020 OU-RV-OO-
2020/006761
6. Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n. o. Rožňava – spoznávaj a oddychuj doma 24.7.2020 2020/006762 OU-RV-OO-
7. STOP DRINK s. r. o. Gemerský biopenzión na stanici 24.7.2020 OU-RV-OO-
2020/006763
8. Mesto Dobšiná Výstavba multifikčného ihriska v Dobšinej 24.7.2020 OU-RV-OO-
2020/006765
9. TK HORSE SPORT s. r. o. s. p.„Slávnosti v lone prírody“ 24.7.2020 OU-RV-OO-
2020/006767
10. Mesto Rožňava Letné kúpalisko v Rožňave 24.7.2020 OU-RV-OO-
2020/006768
11. Obec Dedinky Podpora cestovného ruchu v obci Dedinky 23.7.2020 OU-RV-OO-
2020/006758
12. BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s. r. o. BUZGÓ – terénna prepravná služba 23.7.2020 2020/006760 OU-RV-OO-
13. Mária Katonová CENTRUM Nákupné strediskoVybudovanie nového podlažia s novými izbami na existujúci objekt penziónu a reštaurácie 23.7.2020 OU-RV-OO-
2020/006754