Úvod > Aktuality > Výzva 2020 na zmiernenie dopadov korona krízy

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu dňa 19.5. 2020 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne obce a vyššie územné celky. Termín na predloženie žiadosti je do 16.6. 2020. Text výzvy nájdete na nasledovnom odkaze:

Výzva 2020 RR na zmiernenie dopadov korona krízy