Úvod > Realizované projekty

Zoznam uzatvorených zmlúv

 PrijímateľÚčel poskytnutia regionálneho príspevkuOpatrenie akčného plánu Počet vytvorených pracovných miestDátum podpisu zmluvy
1.KCPRO RV n.o.Založeie a činnosť koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava (KCPRO RV)A06. októbra 2017
2.Centrum udržateľnej energetikyVytvorenie personálnej a inštitucionálnej kapacity pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky na úrovni okresu, podporné činnosti pre samosprávy a ich sieťovanie A012. decembra 2018
3.KCPRO RV, n.o. Zabezpečenie pokračovania aktivít KCPRO RVA324. apríla 2019
4.Centrum udržateľnej energetikyzabezpečnie pokračovania aktivít centra udržateľnej energetikyA316. mája 2019
5.RožňavaVypracovanie projektovej dokumentácie pre vjazd do priemyselnej zónyB020. decembra 2016
6.EURIS s.r.o.Úhrada výdavkov spojených s modernizáciou strojárenskej výroby existujúceho podniku – nákup CNC sústruhu v súlade s Akčným plánom B514. mája 2018
7.Celltex Hygiene s.r.o.Úhrada výdavkov spojených s modernizáciou a inováciou existujúcej výroby spoločnosti – linka na ľahkú inkontinenciu v súlade s Akčným plánom B526. apríla 2018
8.Mikrovak s.r.o.Zriadenie prevádzky na výrobu balených hotových jedálB68. októbra 2018
9.Rosenau s.r.o.Zriadenie prevádzky na výrobu pekárenských a cukrárenských výrobkovB88. októbra 2018
10.Kún s.r.o.Rozšírenie ponuky regionálnych produktov o vlastné mäsové výrobky, ich následná distribúcia prostredníctvom vlastných predajníB528. mája 2019
11.LD SlavošovceZriadenie protipovodňovej hrádze, vytvorenie altánku s pódiom, nákum sadeníc a podpora pracovných miestC522. novembra 2018
12.Havesta s.r.o.Úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia pre spracovanie  drevnej hmoty na biomasu a drevnú štiepku ako ekologický zdroj zabezpečenia tepla v súlade s Akčným plánom C523. októbra 2018
13.Unipra s.r.o.Nákup strojného zariadenia pre ťažbu a spracovanie drevnej hmoty na finálne výrobky – palivové drevo štiepané, balené.C511. decembra 2018
14.DobšináPrístavba ZŠ – vytvorenie nových tried.D021. decembra 2016
15.RejdováÚhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným plánom E324. mája 2018
16.For region, n.o.úhrada výdavkov spojených s úhrada výdavkov spojených s nákupom špeciálneho vozidla na prepravu klientov v súlade s Akčným plánom
E112. júla 2018
17.Otvor dvor, o.z.Úhrada výdavkov spojených so zriadením krajčírskej dielne v súlade s Akčným plánom E515. novembra 2018
18.OchtináRekonštrukcia prístupovej cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyniE024. októbra 2018
19.Zálesák, o.z. Oprava a rekonštrukcia vodojemu, nákup zdravotníckeho vybavenia a zariadenia z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pre klientov Domova seniorov E611. decembra 2018
20.SubsidiumZvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v oblasti prania a manipulácie s osobnou bielizňou a šatstvom obyvateľov zariadeniaE512. decembra 2018
21.KCPRO RV, n.o.Vypracovanie stratégie CR a propagačných materiálovE012. decembra 2018
22.Mesto RožňavaZvýšenie návštevnosti Rožňavskej barokovej kalvárie vytvorením atraktívnej oddychovej zónyE023. mája 2019
23.Obec DedinkyPríprava realizačnej dokumentácie pre rekonštrukciu lanovej dráhy Dedinky-GeravyE012. júla 2019
24.Zoltán DányiNákup strojového vybavenia na zvýšenie efektivity montáže elektrických vedení a úpravu terénu po inštalácií elektrických rozvodov a vedení.B243700
25.WEXIM TRUCK s.r.o.Udržanie a zvýšenie počtu pracovných miest a poskytovanie nových služieb v oblasti servisných služieb pre majiteľov osobných motorových vozidiel – autosalónB54.9.2019
26.GLODER s.r.o.Zvýšenie výrobnej a administratívnej kapacity stavebného podniku v jednozmennej prevádzke – nákup strojného vybaveniaB216.8.2019
27.Obecná prevádzkáreň s.r.o. JablonovZakúpenie komunálnej techniky pre modernizáciu obecnej spoločnosti.  Vytvorenie pracovných miest s trvalou udržateľnosťou a zabezpečenie sebestačnosti podniku.B418.9.2019
28.BTC Trade s.r.o.Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov, nákup novej technológie za účelom zriadenia street foodovej prevádzky ako rýchlej formy stravovania a vytvorenie nových pracovných miest.B422.8.2019
29.ENERGIA RV s.r.o.Obstaranie techniky na výkon služieb v lesnom hospodárstveC217.8.2019
30.Wellys Capra s.r.o.Vybudovanie prevádzky na spracovanie medu a výrobu medoviny –  čiastočná rekonštrukcia budovy a vybavenie prevádzky. C322.8.2019
31.Ing. Dobos – DOBART s.r.o.Rekonštrukcia a prestavba rekreačnej chaty na penzión rodinného typu s kapacitou 10 lôžokE122.8.2019
32.ELGEO – BANSKÁRekonštrukcia stavby pre účely vbudovania turistického a informačného centra, zamestnanie miestnych pracovníkov.E24.9.2019
33.Dom Seniorov Rejdová, n.o.Skvalitnenie poskytovaných služieb  v domove seniorov prostredníctvom nákupu konvektomatu do kuchyne a zrealizovaním terénnych úprav v exteriéri zariadenia. E117.8.2019
34.Obec DedinkyRekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky-Geravy. Táto investícia prinesie zvýšenie návštevnosti regiónu, zvýšený záujem o služby cestovného ruchu ako napr. stravovanie, ubytovanie, športové aktivity a podobne,  čo z nášho pohľadu prinesie nové priamo aj nepriamo vytvorené pracovné  miesta. E71.8.2019
35.TUGArt s.r.o.Nákup nových technológií pre prevádzku na výrobu a montáž kuchynských liniekB25.6.2020
36.Ondrej   KALINANákup pásovej píly s príslušenstvomB25.6.2020
37.PL Drevo s.r.o.Zriadenie prevádzky na výrobu štiepaného palivového dreva, zakúpenie univerzálneho manipulačného a nakladacieho stroja, výstavba oplotenia a manipulačného prístrešku, zakúpenie dvoch lodných kontajnerov pre skladové účely.C212.3.2020
38.Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o.Nákup materiálno – technického vybavenia prevádzky zakúpení strojov E322.5.2020
Pracovné miesta spolu112