Úvod > Realizované projekty
KCPRORV n.o.
sídlo - Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná projektová dokumentácia a stavebné práce na realizáciu nadstavby v časti pavilónu A ZŠ v Dobšinej suma - 250 000 EUR číslo zmluvy - 784/BA00/2016
Mesto Rožňava
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava vypracovanie projektovej dokumentácie pre vjazd do priemyselnej zóny v meste Rožňava suma - 30 000 EUR číslo zmluvy - 785/BA00/2016
Obec Rejdová
Obec Rejdová, Rejdová 47, 049 26 Rejdová zriadenie sociálneho podniku Rejdovka s.r.o .- krajčírska dielňa na šitie ľudových krojov regionálny príspevok – 140 000 EUR číslo zmluvy – 850/2017
EURIS s.r.o.
EURIS s.r.o., Šafárikova 443/116, 048 01 Rožňava nákup CNC sústruhu regionálny príspevok – 121 050 EUR číslo zmluvy – 76/2018
Celltex Hygiene s.r.o.
Celltex Hygiene s.r.o.,Rožňavská baňa 243, 048 01 Rožňava modernizácia výrobnej linky – nákup sekacích modulov regionálny príspevok – 137 923 EUR číslo zmluvy – 77/2018
For region, n.o.
For region, n.o., Nadabula 256, 048 01 Rožňava nákup špeciálneho vozidla na prepravu imobilných klientov regionálny príspevok – 40 238 EUR číslo zmluvy – 227/2018

 

Realizované projekty:

 

Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
projektová dokumentácia a stavebné práce na realizáciu nadstavby v časti pavilónu A ZŠ v Dobšinej
regionálny príspevok – 250 000 EUR
číslo zmluvy – 784/BA00/2016

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
vypracovanie projektovej dokumentácie pre vjazd do priemyselnej zóny v meste Rožňava
regionálny príspevok – 30 000 EUR
číslo zmluvy – 785/BA00/2016

KCPRORV n.o., Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
zriadenie koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava
regionálny príspevok – 161 940 EUR
číslo zmluvy – 855/2017

Obec Rejdová, Rejdová 47, 049 26 Rejdová
zriadenie sociálneho podniku Rejdovka s.r.o .- krajčírska dielňa na šitie ľudových krojov
regionálny príspevok – 140 000 EUR
číslo zmluvy – 850/2017

EURIS s.r.o., Šafárikova 443/116, 048 01 Rožňava
nákup CNC sústruhu
regionálny príspevok – 121 050 EUR
číslo zmluvy – 76/2018

Celltex Hygiene s.r.o.,Rožňavská baňa 243, 048 01 Rožňava
modernizácia výrobnej linky – nákup sekacích modulov
regionálny príspevok – 137 923 EUR
číslo zmluvy – 77/2018

For region n.o., Nadabula 256, 048 01 Rožňava
nákup špeciálneho vozidla na prepravu imobilných klientov
regionálny príspevok – 40 238 EUR
číslo zmluvy – 227/2018