Úvod > Aktuality > Pozvánka – informačný seminár (8.10.2019)

Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o. Vás pozýva na informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 8. októbra 2019 v reštaurácii Rango (Zakarpatská 19, Rožňava) s nasledovným programom:

8:30 – 9:00      Prezentácia účastníkov

9:00 – 9:15      Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o. – prehľad o činnosti

9:15 – 9:45      Informačno poradenské centrum Košice – prehľad o aktuálnych výzvach EŠIF

9:45 – 10:00    diskusia

10:00 – 10:30  Slovak Business Agency – predstavenie činnosti

10:30 – 10:45  diskusia

10:45 – 11:05 prestávka

11:05 – 11:35  Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Košice – predstavenie činnosti, informácie o zákone 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní

11:35 – 11:45  diskusia

11:45 – 12:15 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Slovak Business Agency – predstavenie činnosti

12:15 – 12:25 diskusia

12:30               obed

UPOZORNENIE: V termíne do 4. októbra 2019 Vás žiadame o potvrdenie účasti s počtom osôb, ktoré sa tohto seminára zúčastnia. Potvrdenie účasti je potrebné zaslať na emailovú adresu kcprorv@gmail.com, prípadne oznámiť na telefónnom čísle 0908 186 237 (Ing. Valentíková).