Úvod > Aktuality > Podpora malých projektov (2020)

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu malých projektov predovšetkým v oblasti vzdelávania a informačných technológií.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Odkaz