Úvod > Aktuality > Oznámenie

KCPRO RV n.o. Vám oznamuje, že od 1. februára 2019 každý PONDELOK v čase od 9:00 hod. sa budú v priestoroch KCPRO Rožňava, Zakarpatská 19, Rožňava poskytovať konzultačné hodiny (poradenská činnosť) k postupom verejného obstarávania v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. – Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konzultačné hodiny sú poskytované prioritne avšak nie výlučne pre žiadateľov o regionálny príspevok resp. dotácie.