Úvod > Aktuality > Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID–19.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva

Odkaz