Úvod > Aktuality > Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov II. (2020)

Podporované oblasti:

Cieľom tejto výzvy je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva

Odkaz