Úvod > mdocs > Zmluva č. A11760600

Naposledy upravené: 06.01.2018 20:35

Predmet zmluvy: poskytovanie verejných služieb uzavretá podľa § 44 zákona č.  351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Zmluvné strany:

Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Odberateľ: Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava n.o., Zakarpatská 19, 04801 Rožňava

PopisNáhľadVerzie