Úvod > mdocs > Zmluva č. 01/KCPRORV/2017

Naposledy upravené: 06.01.2018 20:42

Predmet zmluvy: dodanie počítačového vybavenia s príslušenstvom

Zmluvné strany:

Dodávateľ: CompAct spol. s.r.o. Rožňava, Šafárikova 17, 04801 Rožňava

Odberateľ: Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava n.o., Zakarpatská 19, 04801 Rožňava

PopisNáhľadVerzie