Úvod > mdocs > Zákon č. 58/2018 Z. z. z 30. januára 2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z.

Naposledy upravené: 26.04.2018 16:24

ZZ_2018_58_20180401.pdf
ZÁKON
z 30. januára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
PopisNáhľadVerzie