Úvod > mdocs > Štatút KCPRORV n.o.

Naposledy upravené: 08.01.2018 11:52

Štatút KCPRORV.PDF

Zakladacou listinou zo dňa 29.3.2017 bola založená nezisková organizácia za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov pod názovm Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o. 

PopisNáhľadVerzie