Úvod > mdocs > Správa o realizácii Akčného plánu okresu Rožňava K 5. októbru 2017

Naposledy upravené: 06.01.2018 20:55

sprava_okresu_roznava.pdf

I. Základné informácie
Dátum schválenia AP vládou 14. september 2016
Cieľ AP podporiť vznik 1 345 pracovných miest do roku 2020
Predpokladaný rozpočet spolu 109 mil. €, z toho EŠIF 54,4 mil. €, štátny rozpočet
a samosprávy 10,6 mil. € a súkromné zdroje 44 mil. €
Regionálny príspevok 2016-2020 4 665 tisíc €

PopisNáhľadVerzie