Úvod > mdocs > Dodatok č. 3 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava

Naposledy upravené: 30.03.2020 11:28

Dodatok_c_3_k_AP_Roznava.pdf

Zmena účelu a rozdelenia regionálneho príspevku–dodatok č. 3 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava v znení dodatku č. 2

PopisNáhľadVerzie