Úvod > Aktuality > List obciam – Regionálny produkt

Vážená pani starostka / Vážený pán starosta.

V rámci akčného plánu rozvoja okresu Rožňava by sme Vás chceli osloviť v súvislosti s označením produktov  značkou „Regionálneho produktu“. Súčasťou akčného plánu rozvoja okresu Rožňava je plánovaná aktivita v zmysle opatrenia C.1 „vytvorenie regionálnej značky“. Na území okresu Rožňava máme aj existujúce regionálne značky (v podobe značky Regionálny produkt Gemer-Malohont a Regionálny produkt Karstikum). Prostredníctvom zavedenia značenia „regionálny produkt“, či už v podobe jednej z existujúcich značiek alebo v inom označení, by ste zvýšili povedomie o domácich producentoch, podporili uchovávanie tradícií a hodnôt v regióne a podporili zamestnanosť v našom okrese.

V rámci prieskumu o záujme na pridelenie regionálnej značky by sme Vás chceme požiadať aby ste nám uviedli možných kandidátov (PO, FO, nepodnikateľov), ktorý sa nachádzajú v katastri Vašej obce i samotnú obec pokiaľ máte záujem.

Producent, ktorému môže byť udelená značka (označenie regionálny produkt).

Ako regionálny produkt môžu byť označené, zážitky, služby alebo produkty.

Napríklad ako:

Produkt

– Výrobky (drotárske, kozmetika, drevárske, šperky, textilné výrobky …)

Tkané ľanové výrobky

 

 

 

 

 

 

 

Tkané ľanové výrobky (regionálny produkt Gemer-Malohont)

– potraviny a potravinárske výrobky (med, džem, syr, zelenina, sušené ovocie, jogurty….)

Med a včelí peľ

 

 

 

 

 

 

 

Med a včelí peľ (regionálny produkt Karstikum)

Kravské a kozie mlieko

Kravské a kozie mlieko

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravské a kozie mlieko (regionálny produkt Ponitrie)

 

Služba

– (ubytovanie, ubytovanie na súkromí, pestovateľské pálenie ovocia, tradičné  regionálne jedlá podávané v reštauračných zariadeniach)

Ovocinár Skalica s.r.o., ubytovacie služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovocinár Skalica s.r.o., ubytovacie služby (regionálny produkt Záhorie)

 

Udalosť

– (Remeselnícke trhy, múzeum roľníctva, aktivity v sade pre predškolákov…)

Ovocinár Skalica s.r.o., aktivity v sade pre deti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovocinár Skalica s.r.o., aktivity v sade pre deti predškolského veku a školského veku – ochutnávky ovocných vín a vín z kvetov pre dospelých (regionálny produkt Záhorie)

 

Kritériami pre výber produktu ktorému môže byť udelená regionálna značka sú:

  • Miestny producent
  • Kvalifikácia pre príslušný druh výroby
  • Zaručenie štandardov kvality pre príslušnú výrobu
  • Súlad so životným prostredím

Hodnotí sa:

  • Tradícia ( zdokumentovateľné trvanie produkcie, napr. živnosť, ocenenie zo súťaží…)
  • Použitie miestnych surovín (% zastúpenie vo finálnom produkte)
  • Podiel ručnej práce
  • Výnimočnosť

 

V prílohe sa nachádza jednoduchá tabuľka, ktorú by ste nám mohli vyplniť. AK je Vám známe či sa produkcia (alebo služba či zážitok) vykonávajú prostredníctvom FO, PO alebo súkromne uveďte nám prosím aj túto informáciu, pokiaľ viete niečo bližšie o produkte (službe či zážitku), môžete nám to stručne opísať.

                Ďakujeme za spoluprácu.

 

Príloha k listu