Úvod > Aktuality > Informačná brožúrka o zrealizovaných projektoch
Akčný plán rozvoja okresu Rožňava

Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o. vydalo informačnú brožúrku o časti realizovaných projektov v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. Jej elektronickú podobu si môžete pozrieť aj v časti PROJEKTY