Úvod > Aktuality > Doplňujúca výzva Erasmus+ v reakcii na krízu COVID-19

Podporované oblasti:

Doplňujúca výzva Európskej komisie je reakciou na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Jej predmetom sú dve priority: 1. digitálne vzdelávanie a 2. partnerstvá pre tvorivosť.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Odkaz