Úvod > Dokumenty > Žiadosť o poskytnutie RP
Dokumenty
   Žiadosť o poskytnutie RP
04.09.2018 13:28 Stiahnuť 75 KB
06.01.2018 21:45 Stiahnuť 558.8 KB
06.01.2018 21:44 Stiahnuť 31 KB
06.01.2018 21:44 Stiahnuť 3.6 MB
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
06.01.2018 21:43 Stiahnuť 15.6 KB
06.01.2018 21:41 Stiahnuť 52 KB
06.01.2018 21:40 Stiahnuť 13.4 KB
06.01.2018 21:39 Stiahnuť 45.1 KB
06.01.2018 21:38 Stiahnuť 52 KB
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku - Príloha č. 5
06.01.2018 21:37 Stiahnuť 333.8 KB
Žiadosť o kontrolu verejného obstarávania
06.01.2018 21:36 Stiahnuť 55.1 KB
Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc
06.01.2018 21:36 Stiahnuť 47.3 KB
06.01.2018 21:34 Stiahnuť 60.3 KB
06.01.2018 21:33 Stiahnuť 1.4 MB
Finančné vyúčtovanie regionálneho príspevku
06.01.2018 21:32 Stiahnuť 18.8 KB
Správa o realizácii projektu - vyúčtovanie
06.01.2018 21:32 Stiahnuť 17.8 KB
06.01.2018 21:31 Stiahnuť 21.4 KB