Úvod > Archív pre Aktuality

Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Podporované oblasti: Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj...

Podpora malých projektov (2020)

Podporované oblasti: Výzva je zameraná na podporu malých projektov predovšetkým v oblasti vzdelávania a informačných technológií. Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj Oprávnení žiadatelia: Fyzické osoby, Malé...

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy – 2020

Podporované oblasti: Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne. Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky...

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí

Podporované oblasti: Výzva je zameraná na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID–19. Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj Oprávnení žiadatelia: Štátna správa, Veľké podniky, Malé...

Zoznam predložených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na Okresný úrad v Rožňave v rámci výzvy 01/OÚ RV/2020

P. č. Názov žiadateľa Názov projektu Dátumpredloženiažiadosti Identifikačné číslo 1. Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera Projektová dokumentácia pre cyklotrasu Betliar – Rožňava – Brzotín – Krásnohorská Dlhá Lúka – Krásnohorské Podhradie 24.7.2020 OU-RV-OO-2020/006766 2. Obec Silica Tajomstvá Silickej...

Výzva 01/OÚ RV/2020

Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...