Úvod > Aktuality > VÝZVA IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Ministerstvo zdravotníctva SR  ako sprostredkovateľský orgán pre IROP, vyhlásilo dňa 9.apríla 2018  výzvu IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8  na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy, VÚC, nezisková organizácia (založená obcou, VÚC, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) a má v predmete činnosti  uvedené: „Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti  za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“

Žiadatelia sú oprávnení, keď sú v zozname priloženom k tomuto mailu -(Príloha 5)

Alokácia na výzvu: 70 000 000 EUR

Oprávnené aktivity:

A.) výstavba nových budov,

B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,

C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,

D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,

E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,

F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,

G.) budovanie bezbariérových prístupov,

H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Oprávnené typy aktivít D.) až G.) musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A.) alebo B.) alebo C.). K typu oprávnenej aktivity B.) alebo C.) si musí žiadateľ vybrať aj typ aktivity H.)

T: do 8.jún 2018 – uzavretá výzva,

Max.výška príspevku: 700 000 EUR

Viac informácií nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755

Ministerstvo zdravotníctva SR  ako sprostredkovateľský orgán pre IROP, vyhlásilo dňa 9.apríla 2018  výzvu Ministerstvo zdravotníctva SR  ako sprostredkovateľský orgán pre IROP, vyhlásilo dňa 9.apríla 2018  výzvu IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8  na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy, VÚC, nezisková organizácia (založená obcou, VÚC, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) a má v predmete činnosti  uvedené: „Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti  za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“

Žiadatelia sú oprávnení, keď sú v zozname priloženom k tomuto mailu -(Príloha 5)

Alokácia na výzvu: 70 000 000 EUR

Oprávnené aktivity:

A.) výstavba nových budov,

B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,

C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,

D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,

E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,

F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,

G.) budovanie bezbariérových prístupov,

H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Oprávnené typy aktivít D.) až G.) musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A.) alebo B.) alebo C.). K typu oprávnenej aktivity B.) alebo C.) si musí žiadateľ vybrať aj typ aktivity H.)

T: do 8.jún 2018 – uzavretá výzva,

Max.výška príspevku: 700 000 EUR

Viac informácií nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755

na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy, VÚC, nezisková organizácia (založená obcou, VÚC, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) a má v predmete činnosti  uvedené: „Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti  za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“

Žiadatelia sú oprávnení, keď sú v zozname priloženom k tomuto mailu -(Príloha 5)

Alokácia na výzvu: 70 000 000 EUR

Oprávnené aktivity:

A.) výstavba nových budov,

B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,

C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,

D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,

E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,

F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,

G.) budovanie bezbariérových prístupov,

H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Oprávnené typy aktivít D.) až G.) musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A.) alebo B.) alebo C.). K typu oprávnenej aktivity B.) alebo C.) si musí žiadateľ vybrať aj typ aktivity H.)

T: do 8.jún 2018 – uzavretá výzva,

Max.výška príspevku: 700 000 EUR

Viac informácií nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755