Úvod > Realizované projekty
KCPRORV n.o.
sídlo - Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná projektová dokumentácia a stavebné práce na realizáciu nadstavby v časti pavilónu A ZŠ v Dobšinej suma - 250 000 EUR dátum podpisu - 21.12.2016 dátum účinnosti - 22.12.2016 číslo zmluvy - 784/BA00/2016
Mesto Rožňava
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava vypracovanie projektovej dokumentácie pre vjazd do priemyselnej zóny v meste Rožňava suma - 30 000 EUR dátum podpisu - 20.12.2016 dátum účinnosti - 22.12.2016 číslo zmluvy - 785/BA00/2016

 

Realizované projekty:

 

Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
projektová dokumentácia a stavebné práce na realizáciu nadstavby v časti pavilónu A ZŠ v Dobšinej
suma – 250 000 EUR
dátum podpisu – 21.12.2016
dátum účinnosti – 22.12.2016
číslo zmluvy – 784/BA00/2016

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
vypracovanie projektovej dokumentácie pre vjazd do priemyselnej zóny v meste Rožňava
suma – 30 000 EUR
dátum podpisu – 20.12.2016
dátum účinnosti – 22.12.2016
číslo zmluvy – 785/BA00/2016