Úvod > mdocs > Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Wellys Capra