Úvod > mdocs > Výzva na predloženie ponuky – Vybudovanie prevádzky na spracovanie medu a výrobu medoviny

Naposledy upravené: 05.11.2018 9:44

Výzva na predloženie ponuky (v zmysle §117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní) Názov zákazky: Vybudovanie prevádzky na spracovanie medu a výrobu medoviny

PopisNáhľadVerzie