Úvod > mdocs > Príloha č. 8 – Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu regionalneho rozvoja