Úvod > mdocs > Príloha č. 7 – Vyhlásenie o partnerstve (žiadosť)