• Strážna veža Rožňava

  Strážna veža Rožňava

 • Dobšinská ľadová jaskyňa

  Dobšinská ľadová jaskyňa

 • Palcmanská maša

  Palcmanská maša

 • Kaštiel Betliar

  Kaštiel Betliar

 • Hrad Krásna Hôrka

  Hrad Krásna Hôrka

Najnovšie príspevky

Pozvánka – informačný seminár (8.10.2019)

Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o. Vás pozýva na informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 8. októbra 2019 v reštaurácii Rango (Zakarpatská 19, Rožňava) s nasledovným programom: 8:30 – 9:00      Prezentácia účastníkov 9:00 – 9:15      Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o....

Výzva 03/OÚ RV/2019

Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Výzva 02/OÚ RV/2019

Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08. Oprávnení žiadatelia: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §...

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06:  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie. Oprávnení žiadatelia: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §...

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05:  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie. Oprávnení žiadatelia: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a),...

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04:  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie. Oprávnení žiadatelia: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm....

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07:  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Oprávnený žiadatelia:  právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm....

Výzva 01/OÚ RV/2018

Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Výzva OPII-2018/7/1-DOP

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu , ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, vyhlásil dnes  výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP „Wifi pre Teba“. Oprávnení žiadatelia:   obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon...